Waar komt mijn noodzaak om te schrijven vandaan? Een project over romantisering, een tergend langzaam ambacht, schoonheid, pijn
en de liefdes van mijn leven.

 © 2020 by StudioLeoniet | Kunstenaar, docent, schrijver.